Störst är lättast

Stefan Loå Finance & Fun Business

“De orealistiskt stora målen är ofta lättare att förverkliga än de medelmåttiga.” -Tim Ferriss

Stefan LoåStörst är lättast