Så löser framtidens hus energifrågan

Stefan Loå Finance & Fun Business

Att Sverige bygger maskinellt själlöst, rakt och likriktat är uppenbart för många. Färre vet dock att hälften av Sveriges totala energikonsumtion går åt till byggbranschen. Hälften! Ännu färre vet vilka gifter som döljs i en del av våra tak, väggar och golv därhemma där vi sover, drömmer och andas varje dag.

Så, hur skapar vi hus som istället andas av hälsa, natur och skönhet?

Förvärv.

Förvärva bolag och styr om dessa redan framgångsrika bolag till hållbarhet. Sätt exempelvis Solarcitys utsökt vackra solpaneler på taken, som ser ut som vanliga takpaneler men är mer prisvärda, hållbara och isolerande. Och otroligt vackra! (I Sverige blir detta möjligt under 2017.)

Skapa miljöcertifierade hus (miljöcertifikat silver eller guld) i varje bygge, och gjut in ett flashigt “miljöcertifikat guld” i takfasaden vid entrén så alla ser det (ökar husvärdet).

Uppgradera arkitekturen. Googla “beautiful architecture” respektive “ugly architecture” och anlita en arkitekt som ritar enligt “beautiful architecture”. Kan bli svårt att hitta, eftersom nästan hela svenska arkitektkåren spottar ur sig vassa och raka fyrkanter farligt nära “ugly architecture”. Men exmpelvis Pål Ross kan förvandla bostäder till ren konst.

Voilá! Du har nu trollat fram Sveriges första bolag med toppkvalitet i hälsa, hållbarhet och skönhet. Till en produktionskostnad 5-10% över snittet.

Du kanske säger: -Det blir för dyrt att bygga så, kommunen kommer inte tilldela er markanvisningar! Men, att installera solpaneltaken är (inräknat elproduktionen) billigare än att installera traditionella tak. Att bygga passivhus är allt från billigare (om man gör dem nyckelfärdiga tex i Polen och sen importerar modulerna) till 5-10% dyrare på kort sikt, men efter 3-5 år blir passivhus som regel alltid billigare i och med lägre energi- och underhållskostnader. Sen måste man ju inte alltid bygga genom kommunen och dess hårda prispress och maxade markpriser, som tar död på Stockholms bokvalitet och skönhet.

– Men man måste ha kapital för att förvärva, kanske du säger? Visst, och denna värld svämmar över av kapital som vill lånas ut. Säg att du har en vettig strategi med ett starkt team som vill låna en miljard och bankchefen kommer personligen öppna dörren och bjuda dig på bästa ekologiska kaffet med en enda önskan: Att få låna ut.

Gör ett till förvärv. Och ett till. Och fortsätt skapa rena och sköna hus som sprider energi, kvalitet och skönhet.
Sen släcker vi kärnkraftverken.

Elon Musk visar de läckra solpanelerna nedan:
Framtidens hus med vackra solpaneler som hustak

Stefan LoåSå löser framtidens hus energifrågan