Så skapar vi framtidens byggnader

Stefan Loå Finance & Fun Business

Sverige bygger tråkigt och lågkvalitativt, med stel arkitektur som saknar runda linjer. Husen läcker för mycket energi och innehåller alltför ofta gifter, och byggnaderna står sig förvånansvärt dåligt i ett internationellt perspektiv.

Lösningen
Bygg Svanen-märkt, enligt internationell passivhusstandard och guldcertifikat, tillsammans med arkitekt som har känsla för tidlös skönhet. På så sätt blir vi bäst i Sverige.

Detta kan idag göras till standardpris. Det blir enklare att få markanvisningar från kommunen. Extra förmånligt att förvalta. Du kan lätt göra dessa högkvalitetshus oberoende av elnät genom att kombinera värmepanna med solel och solbatteri. Exakt detta är framtiden.

Vad väntar vi på?!?

Stefan LoåSå skapar vi framtidens byggnader