Hänförelser på södra Lidingö

Stefan Loå Finance & Fun Business

1

Utforskade kvarteret till fots.

1

Väldigt trivsamt.

1

Lidingös mest klassiska område?

1

Nu kan du bo i denna hänförelse.
Inhyst i en tredjedel av huset (17 miljoner kr).

© Anna Ski mäklarfirmas bilder

 
 

Stefan LoåHänförelser på södra Lidingö