Första projektet för ett fastighetsbolag?

Stefan Loå Finance & Fun Business

Ett antal facebookgrupper, exempelvis Arkitekturupproret, har många medlemmar som vill bidra till en vackrare arkitektur. Det skulle därför vara inspirerande att höra om du vill delta i startskottet för ett fastighetsbolag som tar tillvara den inspiration och det kunnande som finns i dessa Facebookgrupper.

 

Här kommer några konkreta förslag på hur man kan komma igång. Du får gärna utveckla förslagen.

 

Förslag 1 – Någon med tillgång till tomtmark?
Någon sitter på ett markområde i lukrativt läge. Helst för bygg av över 10 hushåll. (Enstaka hushåll kan också fungera, men vinsten blir då lägre.) Mycket bra om marken är så gott som byggklar. Markägaren för över ägandet av tomten i utbyte mot en andel av projektvinsten. Denna andel är så frikostig att markägaren vinner på att skriva över ägandet i jämförelse med att sälja av tomten på vanligt sätt. Självfallet inkluderar vi säkerhetsklausuler som skyddar markägaren från ekonomiska förluster.

När vårt fastighetsbolag äger marken skapar vi 2-3 arkitektritningar i 3D för hur husområdet kan se ut. Arkitekturupprorets 32.000 medlemmar får rösta för det bästa förslaget, samt föreslå justeringar. Därefter säljer vi av husen på ritning. Det kan vi exempelvis göra i samarbete med någon av Sveriges största småhustillverkare. När över 75% av husen blivit sålda använder vi pengarna till att sätta första spadtaget. När husen är färdiga kan vi exempelvis omvandla området till en bostadsrättsförening. De som delägt projektet eller bidragit med egna medel får självfallet en skälig ersättning, medan den största andelen går till återinvesteringar. Precis som vilket fastighetsbolag som helst.

 

 

Förslag 2 – Köpa markområde eller villatomter
Istället för att överta ett intressant markområde till vår ägo så köper vi ett antal tomter som ligger bredvid varandra. För att köpa behöver vi skrapa ihop drygt 25% av totala köpesumman i handpenning. Det vill säga, köper vi tomt för 40 miljoner behöver vi ordna handpenning på drygt 10 miljoner. Tex kan tio personer gå in med 1 miljon var, eller 10.000 går in med 1000 kr var. Efter en snabb sökning hittade jag följande exempel: Tomter i Steninge Slottsby . I samarbete med exempelvis Fiskarhedenvillan säljer och färdigställer vi husen.

 

 

Förslag 3 – Förvärva del av stadsbyggnad
Förvärva central byggnad eller del av central byggnad i någon stad. Exempelvis hade det varit gott att förvärva en del av Astoria-byggnaden som nu rivs och ersätts med ett skräckbygge. Någon annan kanske har mer koll på större stadsbyggnader och hur vi kan göra här?

 

 

The Big Vision – Förvärva några bygg- eller fastighetsbolag
Mitt stora mål: Förvärva bygg- och fastighetsbolag. Driva dem vidare ungefär som tidigare, men nischa in dem mot att skapa mer kvalitativa byggnader med en arkitektur som folket älskar. Vilket ger ökade vinster och mer skönhet. För att kunna lyfta någon miljard från bankerna så krävs tätt samarbete med några rävar i branschen. De ingår i vår styrelse och har ett visst delägande som lockbete, i utbyte mot att vi ringer dem 1-2 gånger per månad och får lite rådgivning. Väl hos banken har vi deras namn i vår styrelse, vilket ökar bankernas förtroende. Man kan börja med att ringa några chefer i fastighetsbolag och berätta om planerna. Finns även plattformar för förvärv av bolag. Denna strategi är enormt fräck, snygg och mäktig!

 

 

Du är välkommen att skicka ett PM på Facebook, eller emaila stefan[at]stefanloa.com. Vi hörs!

 

 

Big thanks to FotoGuy, Ross Arkitekter, Ases Media, Brando, and Robb Report for the images.

Stefan LoåFörsta projektet för ett fastighetsbolag?