Beräkningar på investering i fastighet

Stefan Loå Finance & Fun Business

Tråkartikel för eget bruk. Siffror och skatteberäkningar på investeringar i hyreshus, fritidshus, och så vidare.

Tack till Jan Bolmeson och hans blogg som gör tråkberäkningarna åt mig (så jag kan fokusera mer på mark- och byggskapandet).

Budget för att bygga en standardvilla.

Stefan LoåBeräkningar på investering i fastighet