Arkitekturupprorets fastighetsbolag?

Stefan Loå Finance & Fun Business

Arkitekturupproret har blivit Sveriges största Facebookgrupp med över 30.000 medlemmar. Det är en reaktion på de smaklösa nybyggen som utarmar själen, skönheten och livskvalitén i våra svenska orter. Att bilda ett fastighetsbolag som realiserar arkitektupprorets drömmar är en naturlig fortsättning. Genom att förvärva mark och uppföra tidlöst vackra byggnader, omvandla fulbyggen till skönheter, eller helt enkelt förvärva bolag som riktas om till en långsiktigt hållbar verksamhet, så kan arkitekturupproret konkret visa hur skönhet och ekonomisk vinst går hand i hand. Ett sådant bolag visar att det inte behöver vara dyrare att skapa byggnader som de flesta medborgare älskar och är beredda att betala lite extra för. Ett sådant bolag blir därför extra vinstgivande.

I sociala media kan ett antal arkitektförslag röstas fram, där folket själv får välja vad som ska uppföras. Dessa omröstningar är även en god marknadsföring och bidrar till byggnadernas värdeökning.

För att öppna dörrarna hos kommun och finansiärer behöver vi förslagsvis bilda ett bolag med några tunga namn och engagerade personer i styrelsen. Individer med gedigen erfarenhet som ger ett mycket gott förtroende hos kommun, banker och andra finansiärer. Vissa kanske mest vill agera som rådgivare eller ha en mindre andel av ägandet, medan andra kanske vill gå in för själ och hjärta i detta (inklusive mig själv).

Jag behöver hjälp av andra som kan komplettera mig och skapa en framgångsrik grupp. Vi kan gärna diskutera möjligheterna med ett eget fastighetsbolag on-line, samt naturligtvis ses och höras via telefon och på plats i exempelvis Stockholm.

Känns detta intressant? Hur kan du bidra?

Skicka ett PM på arkitekturupprorets facebooksida.

Stefan LoåArkitekturupprorets fastighetsbolag?