Är du en burfågel?

Stefan Loå Finance & Fun Business

Är du en fågel i en bur, eller flyger du fritt
så som du var ämnad att göra?

Jag blev gripen av Alex Ikonns videoklipp.

Stefan LoåÄr du en burfågel?